Jaroslava Jeřichová

Organizační struktura

Odbor ekonomický
Oddělení rozpočtu

Funkce

vedoucí oddělení

Kontaktní informace

Telefon: 257000932
E-mail: jaroslava.jerichova@praha5.cz

Kancelář

142

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5