Oddělení rozpočtu

Štefánikova č. 13,15; Praha 5; 15000, 1. patro, č.dv. 136,142,143

 

Oddělení sestavuje rozpočet MČ Prahy 5, metodicky řídí, koordinuje a kontroluje rozpočtové hospodaření.