Ing. Michal Křepinský

Organizační struktura

Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení právní a vymáhání pohledávek

Funkce

referent (pohledávky)

Kontaktní informace

Telefon: 257000577
E-mail: michal.krepinsky@praha5.cz

Kancelář

221

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5