JUDr. Martina Hendrychová

Organizační struktura

Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení právní a vymáhání pohledávek

Funkce

referent (právník)

Kontaktní informace

Telefon: 257000847
E-mail: martina.hendrychova@praha5.cz

Kancelář

234

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5