Oddělení hospodářské správy a spisové služby

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu

Úsek hospodářské správy – poskytuje servisní služby,

Úsek spisové služby – zajišťuje centrální evidenci písemností přijatých do úřadu MČ Praha 5, zajištuje elektronické zveřejňování na ÚD MČ Praha 5 v rozsahu: (dražební vyhl., Oznámení o přerušení dodávky el. energie, plynu, vody, Oznámení o uložení písemností od jiných právních subjektů atp.)

Zajišťuje manipulaci s dokumenty v souladu se Spisovým řádem ÚMČ na úseku podatelny a výpravny a zajištuje skartační řízení

 

V jakém případě ve věci jednat podání písemností
Charakteristika úkonu

Podatelna

podatelna@praha5.cz

nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5, P.O.Box 22

ID DS:   yctbyzq

Výsledek úkonu Příjem a distribuce písemností, centrální evidence a registrace do systému spisové služby úřadu
Kdy věc řešit Při podání písemnosti
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Prostřednictvím e-mailu, datové schránky
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Podáním u poskytovatele doručovacích služeb nebo v podatelně úřadu
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Osobní a elektronické podání bez poplatku

Ostatní dle ceníku doručovací služby

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Bez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy
Sankce
Působnost MČ Praha 5 – Úřad MČ Praha 5
Oblast
Klíčová slova Podání písemnost, doručování
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Předávání dokumentů do archivu a ke skartaci

* (není orgánem veřejné moci)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě