Michaela Trokanová

Organizační struktura

Odbor Kancelář městské části
Oddělení provozně ekonomické

Funkce

referentka

Kontaktní informace

Telefon: 257000945
E-mail: michaela.trokanova@praha5.cz

Kancelář

018

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5