Odbor územního rozvoje

Adresa: Štefánikova 17, 150 22, Praha 5.

Úřední hodiny

Ostatní pracovní dny po předem domluvené schůzce.

Úkolem Odboru územního rozvoje je zajišťovat trvale udržitelný rozvoj území, rozvoj dopravní infrastruktury MČ, dohlížet na vývoj a změny využití ploch, pozemků, staveb a krajiny, včetně ochrany jejich hodnot a informovat veřejnost o územním rozvoji, to vše v samostatné působnosti.

S materiály, se kterými Odbor územního rozvoje nakládá, a které podléhají ochraně informací na základě ústavně zaručených základních práv (např. práva vlastnit majetek na základě čl. 11 Listiny základních práv a svobod) a zvláštních zákonů (např. autorský zákon, občanský zákoník apod.), je možné se seznámit způsobem nahlédnutí na Odboru územního rozvoje bez možnosti pořizování kopií.

Záznamy o činnostech zpracování OÚR GDPR.