Odbor územního rozvoje

Štefánikova 17, Praha 5, 150 22

Úkolem Odboru územního rozvoje je zajišťovat trvale udržitelný rozvoj území, rozvoj dopravní infrastruktury MČ, dohlížet na vývoj a změny využití ploch, pozemků, staveb a krajiny, včetně ochrany jejich hodnot a informovat veřejnost o územním rozvoji, to vše v samostatné působnosti.