Odbor územního rozvoje

Štefánikova 17, Praha 5, 150 22

Úkolem Odboru územního rozvoje je zajišťování komplexního rozvoje území a rozvoje dopravy MČ v samostatné působnosti, především dohlížet na vývoj a změny využití ploch, pozemků, staveb a krajiny, včetně jejich údržby a ochrany hodnot. Cílem je vytvoření nejvhodnějších podmínek pro využití území při zachování příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a spokojenosti obyvatel MČ.