Vedoucí

Bc. Milan Vondráček

Funkce: vedoucí odboru
Telefon: 257000237
E-mail: milan.vondracek@praha5.cz

Adresa: nám. 14. října č. 4, 150 22, Praha 5.

Úřední hodiny

Po telefonické dohodě lze vyřídit agendu i mimo řádné úřední hodiny.

Odbor přípravy a realizace investic zajišťuje komplexně přípravu a realizaci všech projektů MČ, jejichž předmětem je stavební pořízení nemovitých věcí nebo jejich technické zhodnocení (investiční akce), zajišťuje realizaci velkých oprav nemovitých věcí svěřených MČ, zejména pokud jsou prováděny souběžně s investičními činnostmi, provádí posouzení efektivnosti investičních projektů, jejichž předmětem je stavba nebo technické zhodnocení nemovitých věcí, zpracovává a předkládá RMČ návrh rozpočtu a plánu „investic“ na následující roky, zpracovává materiály do orgánů MČ, nebo jejich výborů a komisí.

Popis úkonů vykonávaných v rámci agendy

Záznamy o činnostech zpracování OPRI GDPR.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě