Odbor přípravy a realizace investic

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu SERVISNÍ ČINNOST
V jakém případě ve věci jednat
Charakteristika úkonu

1.       Oddělení přípravy investic zajišťuje komplexně přípravu všech projektů MČ a provádí posouzení efektivnosti investičních projektů, jejichž předmětem je stavba nebo technické zhodnocení nemovitých věcí (investiční akce), zpracovává a předkládá RMČ návrh rozpočtu      a plánu „investic“ na následující roky, zpracovává materiály do orgánů MČ, nebo jejich výborů a komisí.

2.       Oddělení realizace investic zajišťuje komplexně realizaci všech projektů MČ, jejichž předmětem je stavební pořízení nemovitých věcí nebo jejich technické zhodnocení (investiční akce), zajišťuje realizaci velkých oprav nemovitých věcí svěřených MČ, zejména pokud jsou prováděny souběžně s investičními činnostmi, zpracovává a předkládá RMČ návrh rozpočtu a plánu „investic“ na následující roky, zpracovává materiály do orgánů MČ, nebo jejich výborů a komisí.

Výsledek úkonu
Kdy věc řešit
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazy
Sankce
Působnost Samospráva
Oblast Zveřejňování smluv a objednávek
Klíčová slova zveřejněním
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Zveřejnění smluv a objednávek s dodavateli investičních akcí v základním registru smluv.

* (není orgánem veřejné moci)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě