Kontrolní výbor

Statut Kontrolního Výboru Zastupitelstva městské části Praha 5


Článek 1
Úvodní ustanovení
1.  Statut kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 5 (dále jen "statut") stanoví základní rámcové vymezení okruhů činností kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 5 (dále jen "výbor").

2. Postavení, jednání, způsob usnášení výboru a další otázky související s činností výboru stanoví Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 5.

Článek 2
Funkce výboru
1.  Výbor je poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha 5 v oblasti kontrolní. Je zřízen na základě § 100 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění.

Článek 3
Rozsah a náplň činnosti výboru
1. Kontrolní činnost kontrolního výboru ZMČ Praha 5 vychází ze zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a také dalších zákonů, kterými se řídí veřejná správa (např. petiční zákon, tiskový zákon, zákon o poskytování informací, zákon o registru smluv apod.)

2. Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 5 (dále jen KV) zejména:

Kontroluje formální a věcné plnění usnesení rady a zastupitelstva MČ Praha 5.
Projednává úkoly z Plánu činnosti výboru a konkrétní úkoly, uložené kontrolnímu výboru Zastupitelstvem MČ Praha 5.
Projednává také podněty zastupitelů a občanů MČ Praha 5 adresované KV ZMČ a relevantní stížnosti občanů na ÚMČ Praha 5.
Sleduje fungování a navrhuje zlepšení jednacích řádů samosprávy a organizačních pravidel úřadu z hlediska zlepšení kontroly a transparence.
Vyjadřuje se k projektům, zakázkám a studiím, které zlepšují kontrolu, otevřenost dokumentů i kontrolu procesů radnice.
Spolupracuje s dalšími komisemi RMČ a výbory ZMČ a externími odborníky na rozvoji kontrolních systémů radnice MČ Praha 5.
Zveřejňuje plány kontrol  a pololetní zprávy o činnosti KV.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
1. Tento statut byl schválen výborem dne 06. 06. 2016.
2. Tento statut byl schválen ZMČ Praha 5 dne 23. 06. 2016.

Členové KV (od 28.4.2016):
Mgr. Jan Smetana - místopředseda
Viktor Čahoj
Vojtěch Zapletal
PhDr. Marie Sternová, Ph.D.
Mgr. Lucie Roučková Ph.D.
Josef Endal
Mgr. Martina Pokorná
Mirka Havlová
Mgr. Josef Fiřt  (za Klub KDU-ČSL)
Ing. Lubomír Brož

Tajemnice:
Veronika Votýpková - linka 501

Termíny zasedání Kontrolní výboru: 15. 01. 2018

29. 01. 2018
19. 02. 2018 (místnost 611)
05. 03. 2018
19. 03. 2018
26. 03. 2018 v místnosti č. 611
09. 04. 2018
14. 05. 2018
28. 05. 2018
11. 06. 2018

Začátek od 16:00 hodin v místnosti ZMČ č. 603 (alternativně 611).

Statut KV ZMČ Praha 5
Programy zasedání KV ZMČ Praha 5
Dokumenty Kontrolního výboru
Zápisy KV ZMČ Praha 5 za období 2014-2018
Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014

Jméno Funkce E-mail Telefon
Ing. Ondřej Velekčlen zastupitelstvaondrej.velek@praha5.cz257000256