1. Schválení programu 6. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu z 5. zasedání KV ZMČ P5; Volba ověřovatele zápisu z 6. zasedání KV ZMČ P5
10/04/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 26. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/1/2018 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...
3. Kontrola plnění úkolů Kontrolního výboru ZMČ P5
10/04/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 5. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/3/2018 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...
2. Kontrola plnění úkolů RMČ Praha 5 za období od 16. 2. do 28. 2. 2018
10/04/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 26. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/2/2018 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...
4. Schválení Zprávy o činnosti Kontrolního výboru ZMČ P5
10/04/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 5. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/4/2018 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...
3. Schválení zprávy o činnosti Kontrolního výboru ZMČ P5 za II. pololetí 2017
10/04/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 26. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/3/2018 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...
5. Schválení Plánu práce Kontrolního výboru ZMČ P5 na rok 2018
10/04/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 5. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/5/2018 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...
4. Různé
10/04/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 26. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 6/4/2018 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...
6. Různé
10/04/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 5. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/6/2018 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...
1. Schválení programu 5. zasedání KV ZMČ Praha 5; Schválení zápisu ze 4. zasedání KV ZMČ Praha 5; Volba ověřovatele 5. zápisu KV ZMČ Praha 5
10/04/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 19. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/1/2018 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...
2. Kontrola plnění úkolů Kontrolního výboru ZMČ Praha 5
10/04/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 19. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/2/2018 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...
3. Schválení Zprávy o činnosti Kontrolního výboru za II. pololetí 2017
10/04/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 19. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/3/2018 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...
4. Schválení plánu práce KV ZMČ Praha 5 na rok 2018
10/04/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 19. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/4/2018 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...
5. Různé
10/04/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 19. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 5/5/2018 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...
1. Schválení programu 4. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu z 3. zasedání KV ZMČ P5; Volba ověřovatele ze 4 zasedání KV ZMČ P5
10/04/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 5. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/1/2018 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...
2. Kontrola hospodaření VIC, o.p.s.
10/04/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 5. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/2/2018 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...
7. Schválení Zprávy o činnosti Kontrolního výboru ZMČ P5 za II. pol. 2017
08/03/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 19. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/7/2018 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...
8. Schválení Plánu práce Kontrolního výboru ZMČ P5 na rok 2018
08/03/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 19. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/8/2018 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...
9. Různé
08/03/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 19. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/9/2018 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...
1. Schválení programu 3. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu z 2. zasedání KV ZMČ P5; Volba ověřovatele zápisu z 3. zasedání KV ZMČ P5
08/03/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 19. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/1/2018 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...
2. Kontrola plnění úkolů ZMČ Praha 5 za období od 20. 12. 2017 do 20. 2. 2018
08/03/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 19. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/2/2018 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě