Zápisy ze zasedání kontrolního výboru – 2002 až 2014