Připomínky MČ Praha 5 k návrhu MPP pro veřejné jednání

Městská část podala celkem 246 připomínek k návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) ve fázi veřejného projednání. Připomínky k návrhu Metropolitního plánu podávala MČ již v minulosti v rámci společného jednání, část z nich zejména těch ke konkrétním lokalitám byla do návrhu zapracována, velká část zásadních systémových připomínek zohledněna nebyla. Připomínky ve fázi pro veřejné projednání byly schváleny usnesením Zastupitelstva MČ Praha 5 č. ZMČ/24/9/2022 ze dne 28.06.2022 a dělí se na systémové připomínky, které jsou dále tematicky členěny na  připomínky ke srozumitelnosti a používání, ochraně hodnot, jasné formulaci koncepce, předvídatelnosti podmínek pro výstavbu, a ty ke konkrétním lokalitám.

Ke stažení (jako celek nebo po jednotlivých částech):

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě