Pravidla a zásady MČ Praha 5

  • Pravidla pro posuzování investorských záměrů

S rozvojem stavební činnosti a poptávkou po bydlení v atraktivních lokalitách se stále častěji objevují stavební záměry spočívající v dostavbách či novostavbách, nahrazujících původní demolovaný objekt, v rezidenčních čtvrtích a dalších stabilizovaných územích. Tato skutečnost a snaha chránit charakter, architektonickou hodnotu a kvalitu bydlení v těchto lokalitách byla impulsem pro samosprávu MČ Praha 5 přijmout pravidla pro posuzování investorských záměrů. Tato pravidla byla odsouhlasena Radou MČ Praha 5, usnesením č. 16/531/2018 ze dne 18.04.2018, a jsou metodických podkladem pro formulaci vyjádření městské části jako účastníka územních řízení.

Ke stažení: Pravidla pro posuzování investorských záměrů

  • Návod pro stanovení objemu stavby ve stabilizovaném území

Ilustrativní příklad postupu stanovení objemu stavby ve stabilizovaném území vypracovaný dle Pravidel pro posuzování investorských záměrů v rezidenčních vilových čtvrtích ve stabilizovaných územích městské části Praha 5.

Ke stažení: Návod pro stanovení objemu stavby ve stabilizovaném území

  • Zásady pro spolupráci s investory

Městská část je povinna pečovat o trvale udržitelný rozvoj svého území a přitom chránit veřejný zájem. Vzhledem k mnoha transformačním a rozvojovým územím na Praze 5 a nutnosti zajistit dostatečnou infrastrukturu a služby v rámci nových záměrů, apeluje MČ  Praha 5 na investory, aby si uvědomovali dopad svých záměrů na infrastrukturu obce a na jejím zajištění se dobrovolně podíleli. Pro nastavení pravidel byly Zastupitelstvem MČ Praha 5, usnesením č. ZMČ/24/13/2018 ze dne 17. 4. 20218 schváleny zásady vzájemné spolupráce na jejichž základě jsou s investory uzavírána memoranda.

Ke stažení: Zásady pro spolupráci s investory

Odkaz: Přehled uzavřených memorand a smluv o spolupráci