Strukturální plán MČ Praha 5

Koncepční živý dokument pro celé území MČ Praha 5, u něhož je předpokládána pravidelná aktualizace dle potřeb městské části a jejích občanů v souladu s opatřením Strategie rozvoje MČ Praha 5. Dokument slouží samosprávě jako koncepce celého území a zejména pak jako podklad pro jednání o podobě záměrů s jejich investory.

druh dokumentace: koncepční dokument

zpracovatel: Qarta Architektura, ČZU

datum pořízení: 04/2022

projednání v orgánech MČ:

26.04.2022 Výbor pro územní rozvoj – přijaté usnesení č. VÚR/54/5/2022

23.05.2022 Rada MČ Praha 5 – přijaté usnesení č. RMČ/22/618/2022

28.06.2022 Zastupitelstvo MČ Praha 5 – přijaté usnesení č. ZMČ/24/5/2022

 

Ke stažení:

Aktuality:

Již proběhlo:

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě