Řešení cyklistické dopravy a rekreace v ulici Nádražní a Strakonická

Městská část Praha 5 nechala zpracovat koncepci řešení cyklistické dopravy v ulicích Nádražní a Strakonická. Ulicí Nádražní je v s současné době vedena páteřní cyklistická trasa A1. Ulicí Strakonická bude uvedená páteřní trasa probíhat v oblasti tzv. Uzlu Lihovar v případě jejího plánovaného přeložení na Císařskou louku a současně by tato komunikace měla sloužit jako objízdná trase v případě uzavírky. I vzhledem k připravovaným rekonstrukcím, např. plánované rekonstrukci tramvajové trati v ulici Nádražní, spojené se změnou z osového na boční vedení tramvají, byl zpracován koncepční podklad, jehož respektování při budoucích úpravách by mělo v řešeném území zajistit základní bezpečnostní standardy pro cyklistickou dopravu. 

Přílohy ke stažení