Přinášíme přehled ročních sazeb poplatků pro držitele psů dle kategorií

21/01/2019

MČ Praha 5 bude i v letošním roce kontrolovat majitele psů a dodržování všech “náležitostí” spojených s vlastnictvím psích miláčků. Vzhledem k alarmujícím výsledkům nedávné kontroly, při níž obstál pouze jeden z kontrolovaných majitelů,  níže přinášíme přehledně zpracované roční sazby poplatku dle vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, odkaz, na němž najdete podrobné informace související s vyhláškou a kontakt, na který je možné se obrátit v případě dalších dotazů.

 

  • Roční sazby poplatku držitelů psů dle vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů:

 

  1. Držitel psa v činžovních či panelových domech (ne v rodinných domech):
Počet psů Kč/ rok
za jednoho 1 500 Kč
za druhého a každého dalšího 2 250 Kč

 

2. Poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu:

Počet psů Kč/ rok
za jednoho 200 Kč
za druhého a každého dalšího 300 Kč

 

3. Držitel psa v rodinném domě (zkolaudováno jako rodinný dům):

Počet psů Kč/ rok
za jednoho 600 Kč
za druhého a každého dalšího 900 Kč

 

4. Držitel psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu:

Počet psů Kč/ rok
za jednoho 600,- Kč
za druhého a každého dalšího 900,- Kč

 

DŮLEŽITÉ – ČIPY

  • Úleva z roční sazby poplatku, nejvýše však 350 Kč se poskytne poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se do 30 dnů do Evidence chovatelů psů vedené Magistrátem hl. m.  Prahy, v souladu s vyhláškou – povinné.

Tuto úlevu správce poplatku poskytne po splnění obou podmínek, po dobu dvou následujících let.

 

  • Podrobnosti najdete na:

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/mistni-poplatek-ze-psu/

 

  • Dotazy týkající se  správy místního poplatku ze psů, zodpoví referentka

Alena Pallagyová,

tel. 257 000 535,

e-mail: alena.pallagyova@praha5.cz

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě