Majitelé psích miláčků jsou liknaví, obstál pouze jeden z kontrolovaných

Pouze jeden majitel psa z celkem třinácti kontrolovaných splňoval požadavky obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů. Kontroly na území pátého pražského obvodu provedl správce místního poplatku ze psů MČ Praha 5 v součinnosti s Městskou policií hl. m. Prahy v listopadu 2018, tentokrát v parcích Pod Kavalírkou, Cibulka, Kotlářka, náměstí 14. října a Portheimka, a také v ulicích Plzeňská a Musílkova.

Kontroly zaměřené na dodržování obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů prověřovaly:

  • označení psa evidenční známkou,
  • označení psa mikročipem nebo tetováním,
  • včetně uvedení poplatníka v Evidenci chovatelů psů, která je vedena Magistrátem hl. m. Prahy.

Při venčení psů jsme zkontrolovali celkem třináct osob. Výsledky jsou alarmující, neboť pouze u jedné kontrolované osoby nebyly zjištěny žádné nedostatky,“ uvedla Alena Pallagyová z MČ Praha 5 s tím, že „z důvodu nedodržení platné vyhlášky byly tři osoby předvolány k poplatkovému řízení. Další pochybení u šesti majitelů čtyřnohých miláčků byla postoupena na místně příslušné úřady, neboť tito držitelé psů měli trvalý pobyt mimo území MČ Praha 5.“

Např. absence označení psa evidenční známkou se týkala tří chovatelů, kteří na místě obdrželi ústní napomenutí a doporučení, aby se dostavili ke správci poplatku pro známku novou.

  • Držitelům psích miláčků znovu doporučujeme uvedené informace nepodceňovat, neboť kontroly se budou opakovat, a to na celém území pátého městského obvodu.
  • Porušení zákonných povinností je pokutováno.

 

V případě jakýchkoli dotazů, které se týkají správy místního poplatku ze psů, se můžete obrátit na referentku

Alenu Pallagyovou, tel. 257 000 535,

e-mail: alena.pallagyova@praha5.cz