Pravidla a zásady MČ Praha 5

S rozvojem stavební činnosti a poptávkou po bydlení v atraktivních lokalitách se stále častěji objevují stavební záměry spočívající v dostavbách či novostavbách, nahrazujících původní demolovaný objekt, v rezidenčních čtvrtích a dalších stabilizovaných územích. Tato skutečnost a snaha chránit charakter, architektonickou hodnotu a kvalitu bydlení v těchto lokalitách byla impulsem pro samosprávu MČ Praha 5 přijmout pravidla pro posuzování investorských záměrů. Tato pravidla byla odsouhlasena Radou MČ Praha 5, usnesením č. 16/531/2018 ze dne 18.04.2018 a následně aktualizována usnesením č. RMČ/49/1373/2021 ze dne 10.11.2021. Pravidla jsou metodických podkladem pro formulaci vyjádření městské části jako účastníka územních řízení.

Ke stažení: Pravidla pro posuzování investorských záměrů

Ilustrativní příklad postupu stanovení objemu stavby ve stabilizovaném území vypracovaný dle Pravidel pro posuzování investorských záměrů v rezidenčních vilových čtvrtích ve stabilizovaných územích městské části Praha 5.

Ke stažení: Návod pro stanovení objemu stavby ve stabilizovaném území

Městská část je povinna pečovat o trvale udržitelný rozvoj svého území a přitom chránit veřejný zájem. Vzhledem k mnoha transformačním a rozvojovým územím na Praze 5 a nutnosti zajistit dostatečnou infrastrukturu a služby v rámci nových záměrů, apeluje MČ  Praha 5 na investory, aby si uvědomovali dopad svých záměrů na infrastrukturu obce a na jejím zajištění se dobrovolně podíleli. Pro nastavení pravidel byly Zastupitelstvem MČ Praha 5, usnesením č. ZMČ/24/13/2018 ze dne 17. 4. 20218 schváleny zásady vzájemné spolupráce na jejichž základě jsou s investory uzavírána memoranda a smlouvy o spolupráci. Znění zásad bylo revidováno v roce 2021 usnesením č. ZMČ/20/9/2021 ze dne 23.11.2021 a dále v roce 2022 v návaznosti na přijatou metodiku hl. m. Prahy. Aktuální znění bylo schváleno usnesením Zastupitelstva MČ Praha 5 č. ZMČ/24/12/2022 ze dne 28.06.2022.

Ke stažení:

Odkaz: Přehled uzavřených memorand a smluv o spolupráci

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě