Praha 5 podala odvolání proti stavbě druhé plavební komory

MČ Praha 5 podala v pátek 23. 8. 2019 odvolání proti schválení výstavby vodního díla „Plavební komora Praha – Staré Město“. Jde o další krok, kterým pátý městský obvod vyjadřuje zásadní nesouhlas s uvedenou stavbou kvůli zhoršení života a životního prostředí v Praze.

 

MČ Praha 5 cítí závazek vůči občanům, postavit se hrozícímu riziku v podobě realizace stavby, která s sebou přináší několik zásadních negativních dopadů. Za hlavní dopad považuji likvidaci klidné části Vltavy v centru Prahy, kterou právě Pražené využívají k odpočinku. K dalším negativům patří nárůst lodního provozu a s tím spojeného hluku a emisí v centru hlavního města, které buď dosud nebyly vyhodnocené vůbec, nebo jen velmi nedostatečně,“ vysvětlil důvody podání odvolání starosta MČ Praha 5 Daniel Mazur (Piráti).

 

Dnešní odvolání proti stavbě plavební komory MČ Praha 5 dále odůvodňuje tím, že je povinna pečovat o všestranný rozvoj svého území, o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chránit veřejný zájem. MČ Praha 5 zdůrazňuje, že se investor od počátku snaží vzbudit dojem, že záměr je potřebný a kvalitu prostředí zlepší. Plavební komora prý má být určena pouze pro malá plavidla do 20 m délky, neexistují však záruky, že stavbou nebudou rutinně proplouvat plavidla podstatně delší.

Mimo to MČ Praha 5 není sama, kdo se obává realizace záměru. Rovněž Městská část Praha 1 a hl. m. Praha se záměrem nesouhlasí, a to z obdobných důvodů jako MČ Praha 5. Také proto před týdnem společně starostové a pražský primátor podepsali memorandum o společném postupu proti záměru.

 

Podpisem memoranda komunální představitelé reagovali na schválení stavebního záměru – stavbu vodního díla: „Plavební komora – Staré město“, které dne 6. 8. 2019 vydal jako společné povolení Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí, Oddělení vodního hospodářství jako speciální stavební úřad.

 

 

Přílohy ke stažení