Praha 5, Praha 1 a hl. m. Praha podepsaly memorandum proti plavební komoře „Praha – Staré Město“

16/08/2019

Daniel Mazur (starosta Prahy 5), Pavel Čižinský (starosta Prahy 1) a Zdeněk Hřib (primátor hl. m. Prahy) dnes podepsali Memorandum městských částí Prahy 1, Prahy 5 a hlavního města Prahy o NESOUHLASU SE STAVBOU NOVÉ PLAVEBNÍ KOMORY “PRAHA – STARÉ MĚSTO”.

„Zásadně odmítáme tuto stavbu, aktuálně připravujeme odvolání. Jsem rád, že odpor vůči výstavbě plavební komory není pouze ze strany politické reprezentace, ale i ze strany občanů. E-petici proti stavbě komory mohou občané aktuálně podepisovat na čtyřech místech na Praze 5. Konkrétně se jedná o recepci radnice Prahy 5, informační centrum Prahy 1, informační centrum ve Štefánikově ulici a Střelecký ostrov,“ uvedl Daniel Mazur (Piráti), starosta MČ Praha 5.

V pátek 16. srpna 2019 podepsali zástupci tří dotčených samospráv Memorandum městských částí Prahy 1, Prahy 5 a hlavního města Prahy o nesouhlasu se stavbou nové plavební komory „Praha – Staré Město“. Koncem minulého týdne vydal zvláštní stavební úřad pražského magistrátu rozhodnutí o společném povolení, které schvaluje stavební záměr – stavbu vodního díla: „Plavební komora – Staré město“. Nová plavební komora, která uzavře do kleští Dětský ostrov, který Městská část Praha 5 po dlouhé rekonstrukci loni otevřela, má být 11 m široká a 55 m dlouhá.

Přitom se jedná o velmi cenné území ležící v Pražské památkové rezervaci. Praha 5 nechala provést v prostoru stávající plavební komory Praha – Smíchov měření emisí z lodních motorů proplouvajících lodí. Dle výsledků těchto měření je stav lodních motorů velmi špatný, nekontrolovaný a množství škodlivých emisí vypouštěných do ovzduší vysoké.

Pátá městská část dlouhodobě nesouhlasí s výstavbou plavební komory. Obdobně na záměr výstavby druhé plavební komory nahlíží i  Praha 1 a hl. m. Praha. Se samotnou výstavbou nesouhlasí také občané, z jejichž podnětu vznikla petice „Zachraňme Vltavu v centru Prahy“, kterou podpořila i MČ Praha 5. K 5. srpnu 2019 měla petice 1207 podpisů.

Níže podepsané Memorandum městských částí Prahy 1, Prahy 5 a hlavního města Prahy o nesouhlasu se stavbou nové plavební komory „Praha – Staré Město“ je dalším krokem zainteresovaných stran při společném postupu s cílem zabránit realizaci tohoto záměru.

zleva: MUDr. Zdeněk Hřib (Primátor hl. m. Prahy), Mgr. Pavel Čižinský (starosta MČ Praha 1), RNDr. Daniel Mazur, Ph.D. (starosta MČ Praha 5), Ing. Petr Hlubuček (náměstek primátora hl. m. Prahy) , Petr Zeman (předseda Výboru pro územní rozvoj hl. m. Prahy)

zleva: Petr Zeman, RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., MUDr. Zdeněk Hřib, Mgr. Pavel Čižinský

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě