Praha 5 podala odvolání proti stavbě druhé plavební komory

23/08/2019

MČ Praha 5 podala v pátek 23. 8. 2019 odvolání proti schválení výstavby vodního díla „Plavební komora Praha – Staré Město“. Jde o další krok, kterým pátý městský obvod vyjadřuje zásadní nesouhlas s uvedenou stavbou kvůli zhoršení života a životního prostředí v Praze.

 

MČ Praha 5 cítí závazek vůči občanům, postavit se hrozícímu riziku v podobě realizace stavby, která s sebou přináší několik zásadních negativních dopadů. Za hlavní dopad považuji likvidaci klidné části Vltavy v centru Prahy, kterou právě Pražené využívají k odpočinku. K dalším negativům patří nárůst lodního provozu a s tím spojeného hluku a emisí v centru hlavního města, které buď dosud nebyly vyhodnocené vůbec, nebo jen velmi nedostatečně,“ vysvětlil důvody podání odvolání starosta MČ Praha 5 Daniel Mazur (Piráti).

 

Dnešní odvolání proti stavbě plavební komory MČ Praha 5 dále odůvodňuje tím, že je povinna pečovat o všestranný rozvoj svého území, o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chránit veřejný zájem. MČ Praha 5 zdůrazňuje, že se investor od počátku snaží vzbudit dojem, že záměr je potřebný a kvalitu prostředí zlepší. Plavební komora prý má být určena pouze pro malá plavidla do 20 m délky, neexistují však záruky, že stavbou nebudou rutinně proplouvat plavidla podstatně delší.

Mimo to MČ Praha 5 není sama, kdo se obává realizace záměru. Rovněž Městská část Praha 1 a hl. m. Praha se záměrem nesouhlasí, a to z obdobných důvodů jako MČ Praha 5. Také proto před týdnem společně starostové a pražský primátor podepsali memorandum o společném postupu proti záměru.

 

Podpisem memoranda komunální představitelé reagovali na schválení stavebního záměru – stavbu vodního díla: „Plavební komora – Staré město“, které dne 6. 8. 2019 vydal jako společné povolení Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí, Oddělení vodního hospodářství jako speciální stavební úřad.

 

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě