Vydávání parkovacího průkazu 07 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu

Vydávání parkovacího průkazu 07 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. https://www.praha5.cz/co-je-treba-k-vydani-parkovaciho-prukazu-07-oznacujici-vozidlo-prepravujici-osobu-tezce-zdravotne-postizenou-vzor-eu/

 

V jakém případě ve věci jednat Pokud je osoba držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou.
Charakteristika úkonu

Na základě ústní žádosti se průkaz vydává na počkání. Osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, k jejíž přepravě se vozidlo označuje, opatří průkaz podpisovým vzorem shodným s podpisem na průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Parkovací průkaz se zalaminuje a na místě předá žadateli.

U nezletilých osob je žadatelem rodič, u osob omezených ve svéprávnosti je žadatelem opatrovník.

Výsledek úkonu Vydání parkovací průkazu držiteli ZTP nebo ZTP, platnost průkazu je shodná s datem platnosti ZTP nebo ZTP/P.
Kdy věc řešit Pokud je osoba držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Nelze žádat datovou schránkou, elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Platný průkaz ZTP nebo ZTP/P, platný OP s trv. bydlištěm na MČ Praha 5, barevné foto žadatele o rozměru 45 x 35 mm s jeho aktuální podobou. Rozhodnutí Úřadu práce ČR o přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo protokol ÚP o jeho vydání, pokud parkovací průkaz nebyl žadateli nikdy vydán. https://www.praha5.cz/co-je-treba-k-vydani-parkovaciho-prukazu-07-oznacujici-vozidlo-prepravujici-osobu-tezce-zdravotne-postizenou-vzor-eu/

 

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Nelze žádat datovou schránkou, elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Má-li držitel platného průkazu  ZTP nebo ZTP/P trvalý pobyt na naší MČ, žádost vyřizuje:

ÚMČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, Odbor sociální problematiky a prevence kriminality, oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb, 2.patro, č. dv. 223.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky Bez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Bez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu není předmětem úkonu
Opravné prostředky žádné
Časté dotazy

·         Co je třeba k vydání parkovacího průkazu 07 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vzor EU?

·         Musím si vyměnit parkovací průkaz 07 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou z důvodu přestěhování?

https://www.praha5.cz/kategorie/urad/rady-obcanum-dotazy/casto-kladene-otazky/casto-kladene-otazky-odbor-socialni-problematiky/

 

Sankce Žádné
Působnost Výkon státní správy v přenesené působnosti
Oblast Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.
Klíčová slova parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
Počátek platnosti popisu úkonu 19.10.2000  z.č. 361/2000 Sb.,
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

 

NE

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě