Co je třeba k vydání parkovacího průkazu 07 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vzor EU

04/01/2022

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, k jejíž přepravě se vozidlo označuje, opatří průkaz podpisovým vzorem, doklad se zalaminuje a na místě předá držiteli. Proto je nutná jeho osobní přítomnost.

Pouze u nezletilých osob rodič a osob omezených ve  svéprávnosti vyřídí vydání jeho opatrovník ustanovený soudem.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný průkaz ZTP, ZTP/P- s výjimkou průkazů vydaných z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou. Těm se parkovací průkaz s označením 07 nevydává, jen označení 02 jako upozornění řidičům bez dalších výhod. Sluchově postižený řidič k vydání označení 02 předkládá platný řidičský průkaz.

Platný občanský průkaz s trvalým bydlištěm na MČ Praha 5.

Foto žadatele o rozměru 45 x 35 mm barevné s jeho aktuální podobou.

Rozhodnutí  Úřadu Práce ČR o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením s označením ZTP nebo ZTP/P nebo protokol o převzetí tohoto průkazu. Toto se předkládá v případě, že parkovací průkaz 07 nebyl žadateli nikdy vydán.

Při výměně parkovací průkazu 07, vzor EU, se vrací ten, který byl dříve vydán.

Při vydání parkovacího průkazu pro nezletilé dítě předloží zákonný zástupce (rodič) svůj občanský průkaz, případně rodný list dítěte, pokud jej nemá zapsáno ve svém občanském průkazu.

Při vydání parkovacího průkazu pro osobu omezenou ve svéprávnosti předloží opatrovník takové osoby svůj občanský průkaz a listinu opatrovníka vydanou příslušným soudem.

Vyřizuje: Úřad MČ Praha 5,  Odbor sociální problematiky a prevence kriminality, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, 2. p., č. dv. 223,  tel. 257 000 427, 257 000 420. Úřední dny pondělí a středa 8 – 18 hod.

Další důležité informace

Platnost parkovacího průkazu = platnost předloženého průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Vydání parkovacího průkazu je osvobozeno od poplatků.

Pro využívání parkovacího průkazu platí stejné výhody jako doposud, navíc je možné ho používat v rámci celé Evropské unie s tím, že je vždy nutné si zjistit, jaké výhody jednotlivé země Evropské unie zdravotně znevýhodněným občanům poskytují.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě