Co je třeba k vydání parkovacího průkazu 07 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vzor EU

27/03/2024
Kdo je oprávněn v této věci jednat Osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, k jejíž...

Musím si vyměnit parkovací průkaz 07 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou z důvodu přestěhování?

04/01/2022
Výměna  parkovacího průkazu není povinná z důvodu změny trvalého pobytu, ale z důvodu ukončení jeho platnosti nebo...

Jsem starý, špatně se pohybuji, mohl by mi někdo nosit obědy?

04/01/2022
Dovážku obědů zabezpečuje pro zájemce, kteří bydlí na území městské části Praha 5, Centrum sociální a ošetřovatelské...

Co mám dělat, když mám vážně nemocnou maminku, která je hospitalizovaná v nemocnici a nemůže si přebírat svůj důchod?

04/01/2022
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění lze podat v případech, kdy oprávněný příjemce důchodu není...

Pečuji o nemocnou matku. Rádi bychom odjeli s rodinou na dovolenou. Mohl by se o ni někdo postarat?

04/01/2022
Pro tyto situace Centrum sociální a ošetřovatelské péče Praha 5, nám. 14. října 11, Praha 5 nabízí...

Co může člověk využít, když má potíže rozhodovat se a právně jednat?

04/01/2022
Od 1.1.2014 je v platnosti nový občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., který přináší změny a nové...

Jak pomoci člověku, který není schopen posoudit dopad svého jednání?

04/01/2022
Je nutné k soudu podat návrh či podnět na zahájení řízení na omezení jeho svéprávnosti. Proces směřující k omezení svéprávnosti...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě