Realizace činností sociální práce

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Realizace činností sociální práce
V jakém případě ve věci jednat

Občan se nachází v nepříznivé životní situaci v oblasti sociální péče a sociálních služeb.

·         https://www.praha5.cz/sekce/oddeleni-socialni-pece-a-rozvoje-socialnich-sluzeb/

 

Klient se nachází v nepříznivé životní situaci, zajišťujeme informace o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území; zprostředkováváme kontakt s poskytovateli soc. služeb

Charakteristika úkonu

Poskytování sociálního poradenství pro cílové skupiny zdravotně postižení, rodiny s dětmi, senioři a osoby v hmotné nouzi, které se ocitly v nepříznivé životní a krizové situaci. Depistážní činnost zaměřená na cílené a včasné vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci.

Základní sociální poradenství poskytuje informace o službách a  možnostech, které mohou vyřešit nebo zmírnit individuální problémy související např. se zdr. postižením, věkem, nevyhovujícím bydlením. Provádíme terénní sociální šetření na podnět různých institucí nebo občanů a tzv. depistáže. To je vyhledávání klientů a individuální práce s nimi dle jejich požadavků.

Výsledek úkonu

Řešení nepříznivé sociální situace a sociální začlenění osob.

 

Kdy věc řešit

Občan se nachází v nepříznivé životní situaci v oblasti sociální péče a sociálních služeb.

Kontaktuje nás klient, jeho rodina, nemocnice, soc. zařízení, další orgány a instituce –

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky  Popis nepříznivé životní situace.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Popis nepříznivé životní situace.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Bez omezení způsobu adresovat na ÚMČ Praha 5, nám. 14. října č. 4, Praha 5, Odbor sociální problematiky a prevence kriminality
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat ÚMČ Praha 5, nám. 14. října č. 4, Praha 5, Odbor sociální problematiky a prevence kriminality
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky Bez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Bez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu není předmětem úkonu
Opravné prostředky stížnost
Časté dotazy https://www.praha5.cz/kategorie/urad/rady-obcanum-dotazy/casto-kladene-otazky/casto-kladene-otazky-odbor-socialni-problematiky/
Sankce  
Působnost Výkon státní správy v přenesené působnosti
Oblast

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Klíčová slova sociální dávky, sociální služby, osoby nacházející se v nepříznivé sociální situaci, sociální vyloučení
Počátek platnosti popisu úkonu 1.       1. 2007
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Standardizovaný záznam sociální pracovníka v Jednotném informačním systému práce a sociálních věcí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě