Nepřehlédněte! Příjem žádostí o cestovní pasy zastaven

04/04/2020

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 5, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel upozorňuje občany, že po dobu nouzového stavu nebude z bezpečnostních důvodů a s ohledem na zdraví občanů a zaměstnanců možné požádat o cestovní pas.

V případě bezodkladně nutné potřeby cestovní doklad získat, je možno tuto naléhavou situaci telefonicky projednat s oddělením osobních dokladů, které může v naprosto výjimečných případech žádost přijmout.

Toto rozhodnutí  bylo vydáno na základě mimořádného opatření Vlády ČR o zákazu vycestování  do ciziny, který platí až na výjimky do 12. dubna 2020, a v souladu s Mimořádným opatřením MZ z 30. března t. r. ,  které nařizuje orgánům veřejné správy a správním orgánům omezit provoz po dobu nouzového stavu.

 

Děkujeme za pochopení.

 

https://www.praha5.cz/chod-uradu-mc-praha-5/

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/vyhlaseni_nouzoveho_stavu.html

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě