CHOD ÚŘADU MČ Praha 5

Vážení občané, prosíme vás, abyste s ohledem na nouzový režim v ČR pokud možno osobně nenavštěvovali Úřad MČ Praha 5. Od 16. března 2020 je do odvolání úřad otevřen pouze dva dny v týdnu po dobu tří hodin, a to výhradně pro neodkladné případy a po předchozí telefonické či e–mailové dohoděOmezen je rovněž provoz podatelny. Vstup na úřad pouze roušce, resp. s ochranou dýchacích cest. Vzdělávací a informační centrum (VIC) je uzavřeno, slouží jako sběrné místo pro roušky.

 

  • Co to v praxi znamená?

I. PROVOZ ÚŘADU

V pondělí od 13:00 hod. do 16:00 hod. (3 hodiny) a ve středu od 8:00 hod. do 11:00 hod. (3 hodiny) 

jsou otevřeny výhradně pro neodkladné případy a po předchozí telefonické či e-mailové dohodě pouze tři agendy:

  1. matrika a státní občanství

volejte:  604 226 082,

2. osobní a cestovní doklady

volejte:

k objednání: 257 000 958, 257 000 962

dotazy a informace: 257 000 964, 257 000 963, 257 000 961, 257 000 960, 257 000 940, 257 000 948, 257 000 957

3. agenda sociálních věcí

volejte: 257 000 429

Pro ostatní agendy využívejte e-mailovou komunikaci.

 

  • Další informace o provozu úřadu vám poskytneme:

ve všední dny od pondělí do pátku od 8:00 hod.  do 20:00 hod. na telefonní lince 

257 000 555

(V sobotu a v neděli není linka v provozu.)

 

II. PROVOZ PODATELNY

Provoz podatelny Městské části Praha 5 je do odvolání  zachován pouze v režimu elektronické komunikace prostřednictvím elektronické podatelny, informačního systému datových schránek a prostřednictvím České pošty.

Listovní podání posílejte na adresu:

Městská část Praha 5

nám. 14. října 1381/4

150 22 Praha 5 – P.O. BOX 22

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

  • Kde hledat pomoc a informace

Informační linky Ú MČ Praha 5

 

  • AKTUALITY

27. 3. 2020

Účastníci správních řízení mohou požádat o prominutí zmeškání úkonu

 V souvislosti s aktuální situací způsobenou koronavirem a v návaznosti na Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, vydaného dne 19. 3. 2020, si Městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5 dovoluje touto cestou poučit všechny účastníky správních řízení o jejich právu požádat v souladu s § 41 odst. 2 Správního řádu o prominutí zmeškání úkonu do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit.

23. 3.  2020

Vítání občánků zrušeno

23. 3. 2020

Prokazování totožnosti v době nouzového stavu je možné i propadlými dokumenty, platí pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu

20.3. 2020

Jednání Zastupitelstva MČ Praha 5 zrušeno, do odvolání zrušena zasedání výborů a komisí

20. 3. 2020

Uzavřeno Oddělení registrace – agenda živnostenská pro osobní kontakt s klienty.

18. 3. 2020

RMČ schválila možnost poskytnutí slevy z nájmu pro podnikatele za určitých podmínek

16. 3. 2020

Do odvolání pozastaven výdej písemností z Živnostenského rejstříku