CHOD ÚŘADU MČ Praha 5

 

S platností od 20. dubna 2020 dochází v souladu z rozhodnutím Vlády ČR o postupném uvolňování mimořádných opatření souvisejících s koronavirovou pandemií ke změně úředních hodin Úřadu MČ Praha 5.

I nadále by však měli klienti pro komunikaci s Úřadem a jeho pracovníky přednostně využívat elektronickou (e-mail, datové schránky) komunikaci.

Projednání neodkladných záležitostí přímo v budově radnice je možné pouze na základě předchozí e-mailové nebo telefonické dohody.

Při příchodu do budovy Úřadu MČ klient nahlásí v recepci jméno úředníka, se kterým má předjednanou schůzku, a vyčká jeho příchodu. Volný pohyb po budově bez doprovodu pracovníka úřadu není povolen!

Vstup na úřad je možný pouze v roušce, resp. s ochranou dýchacích cest. Při vstupu do budovy bude všem preventivně změřena tělesná teplota. Osoby se zvýšenou teplotou nebudou do budovy vpuštěny.

 

JEDNOTLIVÉ AGENDY

Pondělí a středa         8:00 – 18:00

 

PODATELNA

Pondělí a středa     8:00 – 17:30

Úterý a čtvrtek       8:00 – 12:00

Pátek                      8:00 – 12:00

 

HLAVNÍ POKLADNA
Pondělí a středa          8:00 – 12:00 a 13: 00 – 18:00
Úterý, čtvrtek, pátek   10:00 – 12:00

 

CZECH POINT

Štefánikova 13, 15

Pondělí a středa     8:00 – 18:00

Úterý a čtvrtek       8:00 – 15:00

Pátek                      8:00 – 14:00

 

Voskovcova

Pondělí až pátek 12:00 – 16:00

 

Podrobné informace o fungování jednotlivých odborů vč. kontaktů najdete V PŘILOŽENÉ TABULCE

 

Specifikace přijímání občanů k vyřizování agend na jednotlivých odborech

–          návštěvy možné po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě

–          pro komunikaci s úřadem využívejte přednostně telefon, e-mail, datové schránky

Odbor: OLEG – Odbor legislativní a právní
kontaktní osoba: tel.:  e-mail:
Ing. Božena Trčková, DiS. 257 000 906 bozena.trckova@praha5.cz
Ing. Michal Křepinský 257 000 577 michal.krepinsky@praha5.cz
Odbor: OŽP-Odbor ochrany životního prostředí
kontaktní osoba: tel.:  e-mail:
Taťána Ivachňuková 257 000 461 ozp@praha5.cz
tatana.ivachnukova@praha5.cz
Odbor: KTA -Odbor Kancelář tajemnice, Oddělení personální a mzdové
kontaktní osoba: tel.:  e-mail:
Mgr. Jana Klímová 257 000 987 jana.klimova@praha5.cz
Otakar Dymák 257 000 806 otakar.dymak@praha5.cz
Odbor: KST – Kancelář Starostky – sekretariát starostky
kontaktní osoba: tel.:  e-mail:
Bc. Kulíšková 257 000 518 iveta.kuliskova@praha5.cz;
Daniela Szennaiová 257 000 897 daniela.szennaiova@praha5.cz
 
Odbor: OBP-bytů a převodů nemovitých věcí
kontaktní osoba: tel.:  e-mail:
Porkertová Zina 257 000 156 zina.porkertova@praha5.cz
Markesová Markéta 257 000 258 marketa.markesova@praha5.cz
Nahodil Petr 257 000 269 petr.nahodil@praha5.cz
 
Odbor: OSO-Odbor sociální problematiky a prevence kriminality
Oddělení: OSPOD – (oddělení sociálně-právní ochrany dětí)
kontaktní osoba: tel.:  e-mail:
Jana Součková 257 000 416 jana.souckova@praha5.cz
Oddělení: Sociální péče (kurátor pro dospělé, veřejný opatrovník)
Naděžda Čapková 257 000 427 nadezda.capkova@praha5.cz
Jitka Straňáková 257 000 420 jitka.stranakova@praha5.cz
 
Odbor: OÚR-územního rozvoje
kontaktní osoba: tel.:  e-mail:
Bc. Eva Stoklasová 257 000 950 eva.stoklasova@praha5.cz
Odbor: OEK-Odbor ekonomický
Oddělení: oddělení místních poplatků a pokut
kontaktní osoba: tel.:  e-mail:
místní poplatek ze vstupného, vymáhání pokut 257 000 565 barbora.bulinova@praha5.cz
místní poplatek za užívání veřejného prostranství, pobytový poplatek 257 000 526 eva.kubatova@praha5.cz
místní poplatek ze psů 257 000 536 alena.pallagyova@praha5.cz
 
Odbor: OSM-Odbor správy majetku
kontaktní osoba: tel.:  e-mail:
Dagmar Malá 257 000 405 dagmar.mala@praha5.cz
 
Odbor: OSP-Správy veřejného prostranství a zeleně
kontaktní osoba: tel.:  e-mail:
Vernerová Martina 257 000 464 martina.vernerova@praha5.cz
Hrabánek Jan 257 000 285 jan.hrabanek@praha5.cz
 
Odbor: KMČ-Kancelář městské části
kontaktní osoba: tel.:  e-mail:
A. Schneiderová – podatelna 257 000 440 anna.schneiderova@praha5.cz
M. Boušková – podatelna 257 000 169 marcela.bouskova@praha5.cz
R. Vosátková – informace k zasedání ZMČ 257 000 905 renata.vosatkova@praha5.cz
 
 
Odbor: OŠK-Odbor školství
kontaktní osoba: tel.:  e-mail:
Jana Zacharová 257 000 460 jana.zacharova@praha5.cz
Lucie Marešová 257 000459 lucie.maresova@praha5.cz
Kromě těchto telefonů jsou v aplikaci Zápis do MŠ kontakty na 3 kolegyně, které se věnují konzultacím po telefonu, příp. osobnímu setkání (po telef. objednání na čas) s jednotlivými rodiči při vyplnění a vytištění žádostí – to už je nastaveno od začátku dubna a funguje velmi dobrá spolupráce s recepcí, kdy nám volají, my si osobu vyzvedneme a zase ji vyprovodíme zpět na recepci – jedná se o 5 – 10 osob denně za respektování všech hygienických opatření.
 
Odbor: ODP-Odbor dopravy
kontaktní osoba: tel.:  e-mail:
Tumová Anna – silniční hospodářství 257000743 anna.tumova@praha5.cz
Stoulilová Petra – přestupky 257000252 petra.stoulilova@praha5.cz
Režim v budově nám. 14. října 4 bude probíhat tak, že pozvaná osoba se po příchodu ohlásí pracovníkovi recepce, který následně bude kontaktovat příslušného referenta na jeho telefonní lince. Ten si návštěvu osobně vyzvedne na recepci. Po ukončení jednání ji doprovodí opět k recepci (nikoliv pouze k výtahu) s cílem předejít volnému a nekontrolovanému pohybu návštěvníků po budově úřadu. V případě, že v kancelářích pracují dvě osoby, bude vždy možné přijmout pouze jednu návštěvu tak, aby byl minimalizován kontakt osob mezi sebou i v společných prostorách odboru i úřadu.
Režim v budově Štefánikova 17 bude probíhat tak, že návštěva vzhledem k absenci recepce zazvoní u vstupních dveří a bude následně konkrétní osobou vpuštěna do prostoru odboru a následně kanceláře konkrétního pracovníka. Po ukončení jednání bude návštěva odvedena za vstupní dveře odboru. Pohyb osob po schodišti budovy Štefánikova 17 již bude bez dohledu pracovníků odboru dopravy.
Odbor: OPRI-Odbor přípravy a realizace investic
kontaktní osoba: tel.:  e-mail:
Bc. Pavel Vokoun 257000482 pavel.vokoun@praha5.cz
Ing. Veronika Hilasová 257000197 veronika.hilasova@praha5.cz
Odbor: OSÚ-Stavební úřad
kontaktní osoba: tel.:  e-mail:
Eva Čechová 257 000 400 eva.cechova@praha5.cz
Jiřina Zavadilová 257000401 Jirina.zavadilova@praha5.cz
Odbor: OMSO-Odbor matrik a státního občanství
Oddělení: Oddělení ověřování a Czech POINT
Štefánikova: PO+ST 8-18 hod., ÚT+ČT 8-15 hod., PÁ 8-14 hod.
tel.: 733 710 544 (volejte pro objednání)
kontaktní osoba: tel.:  e-mail:
Iveta Nováková 257 000 983 iveta.novakova@praha5.cz
Kateřina Holubová 257 000 981 katerina.holubova@praha5.cz
Voskovcova: PO-PÁ 12-16 hod. (pouze Czech POINT)
kontaktní osoba: tel.:  e-mail:
Petr Kunc, Ing.   — petr.kunc@praha5.cz
Miriam Veselá, Bc.   — miriam.vesela@praha5.cz
Oddělení: Oddělení správy matrik a státního občanství
PO+ST 8-18 hod.
tel.: 604 226 082 (volejte pro objednání)
kontaktní osoba: tel.:  e-mail:
matrika narození:
Kateřina Nováková 257 000 882 katerina.novakova@praha5.cz
Klára Charvátová Janatová 257 000 596 klara.charvatovajanatova@praha5.cz
matrika manželství:
Helena Marešová 257 000 538 helena.maresova@praha5.cz
matrika úmrtí:
Irena Janoušová 257 000 530 irena.janousova@praha5.cz
státní občanství, změny jmen a příjmení:
Eliška Pekárková Schneiderová, Mgr. 257 000 876 eliska.pekarkova@praha5.cz
Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek od 20.4.2020
Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 15. 4. 2020 mimořádné opatření o zákazu volného pohybu osob, č.j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN, v němž je stanovena výjimka z tohoto zákazu pro konání sňatečných obřadů od 20. 4. 2020.

 

 

Od 16. března 2020 je do odvolání úřad otevřen pouze dva dny v týdnu po dobu tří hodin, a to výhradně pro neodkladné případy a po předchozí telefonické či e–mailové dohodě (více bod I. PROVOZ ÚŘADU).

Omezen je rovněž provoz podatelny (více bod II. PROVOZ PODATELNY).

Vstup na úřad je možný pouze roušce, resp. s ochranou dýchacích cest.

Vzdělávací a informační centrum (VIC) je uzavřeno. Slouží jako sběrné a výdejní místo pro roušky ve všední dny od 8:00 hod do 10:00 hod a od 17:00 hod.  do 19:00 hod.

 

Od čtvrtka 9. 4. 2020 jsou k dispozici dvě kontaktní místa veřejné správy pro vyřízení neodkladných záležitostí:

1/ pracoviště Štefánikova 13, 15 (Czech POINT a vidimace /legalizace)

Provoz: pondělí a středa od 8:00 hod. do 18:00 hod.

Tel.: 257 000 981, 983, 578, 986, 868

 

2/ pracoviště Voskovcova 1075/51, Praha 5 – Hlupočepy (pouze Czech POINT)

Provoz: od pondělí do pátku od 12:00 hod do 16:00 hod.

 

 

I. PROVOZ ÚŘADU

V pondělí od 13:00 hod. do 16:00 hod. (3 hodiny) a ve středu od 8:00 hod. do 11:00 hod. (3 hodiny) jsou otevřeny v tomto rozsahu výhradně pro neodkladné případy a po předchozí telefonické či e-mailové dohodě  tři agendy:

1.  matrika a státní občanství

volejte:  604 226 082

 

3. agenda sociálních věcí

volejte: 257 000 429

Pro ostatní agendy využívejte e-mailovou komunikaci.

 

 

1/ pracoviště Štefánikova 13, 15 (Czech POINT a vidimace /legalizace)

Provoz: pondělí a středa od 8:00 hod. do 18:00 hod.

Tel.: 257 000 981, 983, 578, 986, 868

 

 

2/ pracoviště Voskovcova 1075/51, Praha 5 – Hlupočepy (pouze Czech POINT)

Provoz: od pondělí do pátku od 12:00 hod do 16:00 hod.

 

ve všední dny od pondělí do pátku od 8:00 hod.  do 20:00 hod. na telefonní lince 

257 000 555

(V sobotu a v neděli není linka v provozu.)

 

II. PROVOZ PODATELNY

Provoz podatelny Městské části Praha 5 je do odvolání  zachován pouze v režimu elektronické komunikace prostřednictvím elektronické podatelny, informačního systému datových schránek a prostřednictvím České pošty.

Listovní podání posílejte na adresu:

Městská část Praha 5

nám. 14. října 1381/4

150 22 Praha 5 – P.O. BOX 22

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

Informační linky Ú MČ Praha 5

 

 

2. 4. 2020

Nezaplatili jste místní poplatek ve stanovené lhůtě? Do konce září ho můžete uhradit bez sankcí. Více informací zde.

 

27. 3. 2020

Účastníci správních řízení mohou požádat o prominutí zmeškání úkonu

 V souvislosti s aktuální situací způsobenou koronavirem a v návaznosti na Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, vydaného dne 19. 3. 2020, si Městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5 dovoluje touto cestou poučit všechny účastníky správních řízení o jejich právu požádat v souladu s § 41 odst. 2 Správního řádu o prominutí zmeškání úkonu do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit.

23. 3.  2020

Vítání občánků zrušeno

23. 3. 2020

Prokazování totožnosti v době nouzového stavu je možné i propadlými dokumenty, platí pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu

20.3. 2020

Jednání Zastupitelstva MČ Praha 5 zrušeno, do odvolání zrušena zasedání výborů a komisí

18. 3. 2020

RMČ schválila možnost poskytnutí slevy z nájmu pro podnikatele za určitých podmínek

 

Aktuality týkající se KORONAVIRU naleznete ZDE

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě