„Modernizace zařízení a vybavení učebny fyziky” ZŠ Drtinova

Projekt s názvem „Modernizace zařízení a vybavení učebny fyziky“ FZŠ Drtinova, č. projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001098 realizovala městská část za spolufinancování Evropské unie. Smyslem projektu bylo vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje odborných kompetencí žáků školy v oblasti fyziky v FZŠ Drtinova.

Cílem projektu bylo modernizovat zařízení a vybavení učebny fyziky a posílit tím odborné kompetence žáků. Uvedeného cíle bylo dosaženo prostřednictvím nákupu a následné instalace zařízení a vybavení odborné učebny.