„Modernizace zařízení a vybavení učebny fyziky” ZŠ Drtinova

04/02/2020

Projekt s názvem „Modernizace zařízení a vybavení učebny fyziky“ FZŠ Drtinova, č. projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001098 realizovala městská část za spolufinancování Evropské unie. Smyslem projektu bylo vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje odborných kompetencí žáků školy v oblasti fyziky v FZŠ Drtinova. Cílem projektu bylo modernizovat zařízení a vybavení učebny fyziky a posílit tím odborné kompetence žáků. Uvedeného cíle bylo dosaženo prostřednictvím nákupu a následné instalace zařízení a vybavení odborné učebny. Udržitelnost projektu běží do roku 2026.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě