Vláda vydala mimořádná opatření. Zasáhnou i občany Prahy 5

10/03/2020

V souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací a v souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR vydala vláda bezprostředně po jednání Bezpečnostní rady státu dvě opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

„Městská část Praha 5 bude plně respektovat všechna rozhodnutí vlády i Ministerstva zdravotnictví ČR. Na středu 11. března 2020 od 9 hodin je svoláno již druhé krizové zasedání Bezpečnostní rady Městské části Praha 5, které se bude současnou situací zabývat,“ uvedla k poslednímu vývoji událostí starostka MČ Praha 5 Renáta Zajíčková. „Na pořadu zasedání budou jak konkrétní akce, jejichž konání bylo naplánováno na nejbližší týdny, tak i opatření, týkající se předškolních zařízení.“

S účinností od dnešní 18. hodiny jsou zakázány všechny akce nad 100 účastníků. Zákaz se týká divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jim podobných akcí a jiných shromáždění, výstav, slavností, poutí, ochutnávek, trhů a veletrhů, a to jak veřejných, tak soukromých.

Od středy 11. března vláda ruší výuku v základních, středních a vyšších odborných školách i na univerzitách. Na mateřské školy a jesle se opatření nevztahuje.

Chod Úřadu MČ Praha 5 je v tomto okamžiku zabezpečen, úřední hodiny pro veřejnost jsou tedy beze změn.

O všech opatřeních, která vzejdou z jednání Bezpečnostní rady MČ Praha 5, příp. která bude nutné přijmout v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v hlavním městě i na Praze 5, budou občané včas informováni prostřednictvích všech informačních kanálů MČ Praha 5.

TZ MČ Praha 5 je k dispozici v příloze ke stažení.

Tématu se věnujeme rovněž zde.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě