Nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
05/01/2022
Účinné dnem 06.01.2022, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2022.
Jednotný registrační formulář
03/01/2022
Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musí...
Upozornění pro klienty živnostenského úřadu
26/02/2021
Vážení občané, z technických důvodů bude Oddělení registrace Odboru živnostenského a občanskosprávních agend ve dnech od 1. března do 5. března 2021...
Požadavky pro zahájení a průběh živnostenského podnikání
25/08/2016
Informace o základních požadavcích, které stanoví právní předpisy, pro zahájení a průběh živnostenského podnikání. 1. Úvod Hlavním úkolem...
ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ – aplikace pro odeslaní z počítače podnikatele
24/08/2016
Od 1.10.2008 má podnikatelská veřejnost k dispozici nástroj pro vytváření elektronických podání (EPO) ve formátu Jednotného registračního...
SPRÁVNÍ POPLATKY – aktuální sazebník na úseku živnostenského podnikání a úseku zemědělského podnikatele
24/08/2016
     Správní poplatky a výkon jejich správy upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, jehož přílohou je...
OBSAHOVÉ NÁPLNĚ JEDNOTLIVÝCH ŽIVNOSTÍ – novela nařízení vlády č. 278/2008 Sb.
02/08/2016
Nařízení vlády ze dne 23. července 2008, o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů Dne 1.7.2016...
Průvodce živnostenským podnikáním pro české fyzické osoby
11/10/2012
Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi česká fyzická osoba Průvodce živnostenským podnikáním je návodem, jehož...
Průvodce živnostenským podnikáním pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO – občan členského států EU, EHP a Švýcarska)
11/10/2012
Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční fyzická osoba Průvodce živnostenským podnikáním je návodem, jehož...
Průvodce živnostenským podnikáním pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO – kromě občanů EU, EHP a Švýcarska)
11/10/2012
Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční fyzická osoba Průvodce živnostenským podnikáním je návodem, jehož...
Průvodce živnostenským podnikáním pro české právnické osoby
10/10/2012
Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi česká právnická osoba Průvodce živnostenským podnikáním je návodem, jehož...
Průvodce živnostenským podnikáním pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska
10/10/2012
Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční právnická osoba Průvodce živnostenským podnikáním je návodem, jehož...
Živnostenský rejstřík – veřejná část
03/10/2012
  Údaje z veřejné části živnostenského rejstříku si můžete sami vyhledat zde v  Registru živnostenského podnikání

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě