ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ – aplikace pro odeslaní z počítače podnikatele

24/08/2016

Od 1.10.2008 má podnikatelská veřejnost k dispozici nástroj pro vytváření elektronických podání (EPO) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF). Elektronické podání lze vytvořit pomocí aplikace JRF, která je podnikatelské veřejnosti k dispozici zdarma ke stažení na stránce www.rzp.cz.

Po stažení a úspěšném nainstalování aplikace JRF na svém počítači může podávající vytvořit EPO a odeslat podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo prostřednictvím IS datových schránek do datové schránky úřadu (DS):

Odeslání vyplněného podání na Elektronickou podatelnu ŽR

Vyžaduje uznávaný elektronický podpis (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb., zákona o elektronickém podpisu). Lze použít kvalifikované certifikáty těchto akreditovaných certifikačních autorit:

  • Česká pošta, s. p.,
  • eIdentity a. s.,
  • První certifikační autorita, a. s.

Aktuální seznam kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb je k dispozici na stránkách MV ČR.

Odeslání vyplněného podání do datové schránky úřadu

Vyžaduje, aby podávající měl svoji aktivovanou datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. V případě, že vybraný úřad nemá aktivní DS, je třeba si určit jiný úřad, který má aktivní DS, nebo vyplněné podání podat na vybraný ŽÚ jiným způsobem. Seznam živnostenských úřadů, kterým je možno poslat elektronické podání do datové schránky, je uveden pro potřeby podnikatelů zde:

http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWURDIDS

Příslušný ŽÚ, který je označen pro zpracování předmětného EPO, odpovídajícím způsobem podání zpracuje v IS Registru živnostenského podnikání a pokud to bude možné i elektronicky vyřídí.

Zjištění stavu elektronického podání

Popis pro zjištění stavu podání platí pouze pro podání zaslaného na Elektronickou podatelnu ŽR. Podání lze vyhledat dle čísla podání, které mu bylo přiděleno systémem RŽP ve tvaru Ennnnn nebo pouze číslo nnnnn (tj. např. E1111 nebo 1111). Toto číslo je uvedeno v záhlaví vytištěného PDF formuláře po odeslání podání. Stav podání může nabývat hodnot:

  • nenalezeno – zadané číslo podání nebylo nalezeno,
  • doručováno na ŽÚ – podání bylo odesláno, probíhá jeho doručování určenému živnostenskému úřadu,
  • doručeno na ŽÚ – podání bylo doručeno do systému RŽP pro určený živnostenský úřad, jeho zpracování ovšem nebylo dosud zahájeno,
  • přijato na ŽÚ – podání bylo na živnostenském úřadu přijato, probíhá jeho zpracování,
  • vyřízeno – zpracování podání bylo živnostenským úřadem v systému RŽP ukončeno.

V případě podání úspěšně zaslaného do datové schránky úřadu, obdrží podavatel elektronickou doručenku do své datové schránky.

Podpora

  • V případě problémů s vyplněním JRF, kdy podávající neví přesně jaké údaje, případně do kterých kolonek JRF má vyplnit, je doporučeno obrátit se na nejbližší živnostenský úřad, který podnikateli pomůže s vyplněním jeho podání přímo na přepážce ŽÚ.
  • V případě problémů s instalací, spuštěním a provozem aplikace JRF se podnikatelská veřejnost může obrátit na technickou podporu aplikace JRF, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu jrf@i.cz.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě