Stavební úřad: formuláře ke stažení AKTUÁLNÍ (Word)

19/10/2018
V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 20. 4. 2018 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 66/2018 Sb.,...

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Žadost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Žadost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Žádost o vydání společného ÚR a SP

25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Žádost o územní souhlas

25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Ohlášení stavby

25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Žádost o stavební povolení

25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Oznámení o užívání stavby

25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Oznámení změny v užívání stavby

25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Ohlášení odstranění

25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

24/03/2013
Dokument je možné si stáhnout ve formátu DOC.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

24/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

24/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

24/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě