Stavební úřad: formuláře ke stažení AKTUÁLNÍ (Word)
19/10/2018
V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 20. 4. 2018 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 66/2018 Sb.,...
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.
Žadost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.
Žadost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.
Žádost o vydání společného ÚR a SP
25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.
Žádost o územní souhlas
25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.
Ohlášení stavby
25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.
Žádost o stavební povolení
25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.
Oznámení o užívání stavby
25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.
Žádost o povolení předčasného užívání stavby
25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.
Oznámení změny v užívání stavby
25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.
Ohlášení odstranění
25/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
24/03/2013
Dokument je možné si stáhnout ve formátu DOC.
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území
24/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
24/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.
Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
24/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě