Rozsah a obsah projektové dokumentace

24/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby

24/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

24/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Náležitosti dokumentace bouracích prací

24/03/2013
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Informace o spuštění Geoportálu ČEZ

20/12/2011
Internetová aplikace umožňující on-line podávání žádostí o vyjádření k existenci sítí. Dokument ve formátu PDF

Informace o změně v postupu při přidělování čísel popisných

29/11/2011
Dokument lze stáhnout ve formátu DOC.

Žádost o vydání rozhodnutí

10/10/2011
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

10/10/2011
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

10/10/2011
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

10/10/2011
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Žádost o územně plánovací informaci

10/10/2011
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Oznámení o záměru v území k vydání územ. souhlasu

10/10/2011
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Plná moc

10/10/2011
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Žádost o územně plánovací informaci

10/10/2011
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

10/10/2011
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Rozsah a obsah dokumentace skuteč.provedení stavby

10/10/2011
Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby

06/10/2011
                             ...

Ohlášení odstranění stavby

27/03/2009
formulář ve formátu .RTF.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

27/03/2009
 

Oznámení změny v užívání stavby

27/03/2009
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě