Stavební úřad: formuláře ke stažení AKTUÁLNÍ (Word)

19/10/2018

V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 20. 4. 2018 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

 

Název formuláře Odkaz ke stažení
 • Žádost o povolení předčasného užívání stavby
  stáhnout
 • Žádost o vydání společného povolení
  stáhnout
 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
  stáhnout
 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
  stáhnout
 • Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
  stáhnout
 • Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
  stáhnout
 • Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
  stáhnout
 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
  stáhnout
 • Žádost o stavební povolení
  stáhnout
 • Společné oznámení záměru
  stáhnout
 • Oznámení změny v užívání stavby
  stáhnout
 • Oznámení záměru
  stáhnout
 • Oznámení stavebního záměru se záměrem certifikovaného inspektora
  stáhnout
 • Ohlášení stavby
  stáhnout
 • Ohlášení odstranění
  stáhnout

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě