Počet nalezených záznamů: 704
Datum odpovědi
Interpelující
Interpelovaný
Odpověď
08. 09. 2005
Informace k článku "Žvahovská škola opět ožívá"
ANO
13. 10. 2005
Parkoviště Barrandov
ANO
13. 10. 2005
Parkoviště Tréglova
ANO
13. 10. 2005
Vyřizování interpelací
ANO
13. 10. 2005
Plovárna na nábřeží Vltavy
ANO
13. 10. 2005
Interpelace ve věci personálního řízení
ANO
08. 12. 2005
Sociálně zdravotní komise
ANO
16. 02. 2006
Parkoviště Barrandov
ANO
16. 02. 2006
ZZ Kartouzská
ANO
23. 03. 2006
Provádění úklidu
ANO
20. 04. 2006
Ženské domovy
ANO
20. 04. 2006
Sdružení zahrádkářů Motorlet
ANO
18. 05. 2006
JUDr. Milan Jančík
Budova ZŠ Pod Žvahovem
ANO
18. 05. 2006
Kaple Panny Marie Bolestné
ANO
15. 06. 2006
Dozorčí rada TCP
ANO
15. 06. 2006
Bytové domy Malvazinka
ANO
15. 06. 2006
Dotazy na starostu
ANO
28. 06. 2006
Podjatost při rozhodování v Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 5, žádost o vysvětlení nestandardního přístupu k Tanečnímu centru Praha
ANO
07. 09. 2006
Výpověď Gymnasiu Buďánka
ANO
07. 09. 2006
Záměr prodeje objektu Ženské domovy
ANO
07. 09. 2006
Neuveřejnění znění poslední interpelace včetně odpovědi a chybějící odpověď na předposlední interpelaci, týkající se osobní zainteresovanosti radních ve vztazích mezi OGB a TCP, nezveřejnění plánovaného článku v radničním zpravodaji Pražská pětka.
ANO
07. 09. 2006
Záměr prodeje objektu Ženských domovů
ANO
12. 10. 2006
Žádost o harmonogram jednání
ANO
12. 10. 2006
Interpelace "Konstrukce výše nájmů lékařů, jak ji navrhuje MEDIFIN v předkládaných nových nájemních smlouvách"
NE
12. 10. 2006
Osmileté gymnasium Buďánka
NE
12. 10. 2006
Ženské domovy
NE
12. 10. 2006
Kdy bude zodpovězeno na interpelaci z 15. 6. 2006
ANO
12. 10. 2006
Výpověď z důvodu nezaplacení nájemného včas
NE
28. 06. 2007
26. 07. 2007
Aleš Kohout
Ing. Ondřej Velek
Fungování Kontrolního výboru
ANO
26. 04. 2011
23. 05. 2011
Bc. Lukáš Herold
Ing. Jiří Vejmelka
ABL
ANO

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě