Počet nalezených záznamů: 515
Datum odpovědi
Interpelující
Interpelovaný
Odpověď
18. 05. 2006
JUDr. Milan Jančík
Budova ZŠ Pod Žvahovem
ANO
11. 06. 2009
Mgr. Lukáš Budín
Ing. Jan Matoušek
Strategie bytové politiky
NE
07. 03. 2023
Bc. Martin Damašek, M.A.
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
Buďánka II.
NE
07. 03. 2023
Bc. Martin Damašek, M.A.
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
Programové prohlášení Rady
NE
07. 03. 2023
Bc. Martin Damašek, M.A.
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
Nebytový prostor Švédská
NE
07. 03. 2023
MgA. David Dušek
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
Radlická radiála
NE
07. 03. 2023
MgA. David Dušek
Michal Kočandrle
Nehlášení střetu zájmu při hlasování
NE
07. 03. 2023
Mgr. Jan Klusoň
Ing. Milan Vrkoč
Dotazy občanů
NE
07. 03. 2023
Ing. Jan Panenka
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
Zásluhy nové koalice?
NE
07. 03. 2023
Bc. Lukáš Herold
Ing. Milan Vrkoč
Bydliště jako předpoklad pro výkon funkce zastupitele
NE
07. 03. 2023
Ing. Lubomír Brož
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
Osud vily Bertramka
NE
07. 03. 2023
Ing. Lubomír Brož
Ing. Milan Vrkoč
Analýza udržitelnosti a revitalizace parků
NE
21. 12. 2006
19. 01. 2007
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
INTERPELACE VE VĚCI KONFERENCE PARTNERSKÝCH MĚST - ČERVEN 2006
ANO
21. 12. 2006
19. 01. 2007
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Odpovědi na interpelace
ANO
18. 01. 2007
25. 01. 2007
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
JUDr. Milan Jančík, MBA
Žádost o dokumentaci, týkající se prodeje městského majetku
ANO
18. 01. 2007
25. 01. 2007
Mgr. Heda Šupová
JUDr. Milan Jančík, MBA
Zastoupení v komisích a výborech
ANO
18. 01. 2007
30. 01. 2007
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Smlouvy se společností Agentura Praha 5, a.s.
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Ing. Jiří Vitha
JUDr. Milan Jančík, MBA
Programové prohlášení rady
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Ing. Jiří Vitha
JUDr. Milan Jančík, MBA
Výjezdní zasedání rady MČ Praha 5
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Ing. Jiří Vitha
JUDr. Milan Jančík, MBA
Rozprava o rozpočtu
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
JUDr. Milan Jančík, MBA
Společnost Geosan
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Ing. Ondřej Velek
JUDr. Milan Jančík, MBA
Vánoční a velikonoční slavnosti na Smíchově
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Ing. Ondřej Velek
JUDr. Milan Jančík, MBA
Revitalizace osady Buďánka
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Ondřej Gál
Mgr. Jan Smetana
Oprava 73 domů za využití dotace z EU
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Úhrada poměrné části vymožených pohledávek Agenturou Praha 5, a.s.
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Růžena Peterková
JUDr. Milan Jančík, MBA
Bytové domy Malvazinky
ANO
15. 02. 2007
15. 03. 2007
Jiří Metelec
JUDr. Milan Jančík, MBA
Personální propojení společností v rámci investorských projektů v Praze 5
ANO
22. 03. 2007
21. 03. 2007
Růžena Peterková
JUDr. Milan Jančík, MBA
Bytové domy Malvazinky - urgence
ANO
22. 03. 2007
20. 04. 2007
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Pražská pětka
ANO
22. 03. 2007
21. 05. 2007
Ing. Jiří Vitha
JUDr. Milan Jančík, MBA
Právní činnost starosty MČ Praha 5
ANO

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě