Informace k probíhajícím Zimním opatřením pro osoby bez přístřeší

ÚMČ Praha 5

V souvislosti se zimním obdobím a chladným počasím zintenzivňuje Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) ve spolupráci s dalšími poskytovateli sociálních služeb pomoc pro lidi bez domova. V rámci tzv. Zimních opatření mají lidé bez přístřeší v Praze možnost využít např. bezplatného noclehu v noclehárně CSSP na lodi Hermes nebo se mohou i v nočních hodinách obracet na terénní pracovníky Naděje.

MČ Praha 5 v této souvislosti informuje, jak postupovat v případě, kdy by se na kohokoliv z vás obrátili lidé bez přístřeší s prosbou o pomoc.

  1. Pomoc mohou zprostředkovat strážníci Městské policie, případně příslušníci Policie České republiky.
  2. V pracovní době je možné také odkázat tyto osoby na Odbor sociální problematiky a prevence kriminality MČ Praha 5 či Oddělení sociálních kurátorů MČ Praha 5.
  • Důležité:

O poskytnutí sociální pomoci musí projevit zájem především osoba, které má být pomoc poskytnuta. Není v kompetenci sociálních pracovníků, policistů nebo strážníků “přinutit” člověka, který chce setrvat v prostředí, ve kterém pobývá, aby využil kteroukoliv z nabízených sociálních služeb.

Co jsou tzv. Zimní opatření 2018/19 – Humanitární pomoc lidem bez domova

Jde o systém pomoci, který má v zimním období umožnit lidem bez domova přečkat tento kritický čas v přijatelných podmínkách a zajistit jim tak v co největší míře ochranu zdraví a života. Poskytuje ji Centrum sociálních služeb Praha, které ve spolupráci s dalšími poskytovateli sociálních služeb pro lidi bez domova.

Do systému této humanitární pomoci spadá otevření bezplatných zimních nocleháren, rozšířený provoz nízkoprahových denních center, nepřetržitý provoz terénních programů a další související služby. Veškeré tyto činnosti jsou realizovány nad rámec všech celoročně provozovaných služeb.

Zimní opatření 2018/19 zahájila CSSP v sobotu 1. prosince 2018.