Dotační programy pro rok 2023

11/01/2023

Rada městské části Praha 5 dne 9. 1. 2023 svým usnesením vyhlásila dotační programy pro rok 2023.

 

Termín a způsob podávání žádostí:

Žádosti je možné podávat od 11. 2. 2023 do 28. 2. 2023 a to pouze elektronicky přes dotační portál Grantys na adrese https://www.praha5.grantys.cz https://www.praha5.cz/ekonomika/programova-dotace-2023/

V papírové ani jiné podobě není možné o dotaci požádat.

Žádosti si můžete připravovat v dotačním portále Grantys od středy 11. 1. 2023.

Na přidělení dotace není právní nárok. Rozpočty jednotlivých dotačních programů se mohou měnit v závislosti na schválení rozpočtu pro rok 2023.

 

Žadatelé v letošním roce mohou žádat v následujících oblastech:

 

·         Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Kontakt: Bc. Gabriela Hulová, gabriela.hulova@praha5.cz, 257 000 124

  • Ochrana a rozvoj veřejného prostoru Prahy 5.
  • Péče o zeleň Prahy 5.
  • Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) na Praze 5.
  • Péče o odložená, zraněná, zdivočelá či hendikepovaná zvířata, podpora volně žijících živočichů, vzácné flóry na území MČ Prahy 5.
  • Založení komunitních zahrad.

 

·         Odbor Kancelář starosty

Kontakt: Jana Trnková, jana.trnkova@praha5.cz; 257 000 861

  • Podpora a rozvoj občanské společnosti a společensky odpovědných subjektů na území MČ Praha 5 v roce 2023.

 

·         Odbor vnějších vztahů a komunikace

 • Kultura
  • Jednorázové kulturní aktivity.
  • Celoroční kulturní aktivity.
  • Kulturní aktivity při prezentaci a soutěžních akcích v zahraničí.
Šárka Nadri, sarka.nadri@praha5.cz; 257 000 888
Ing. Monika Karlíková, monika.karlikova@praha5.cz; 257 000 985
 • Památkové péče
  • Podpora, zachování a obnova památek na území MČ Praha 5.
Šárka Nadri, sarka.nadri@praha5.cz; 257 000 888
Ing. Monika Karlíková, monika.karlikova@praha5.cz; 257 000 985
 • Sport
  • Údržba, opravy a pořízení sportovního zařízení.
  • Sportujeme na Pětce – podpora pravidelné činnosti sportovních organizací pracujících s dětmi a mládeží do 21 let.
  • Rekonstrukce a rozvoj sportovních a tělovýchovných zařízení na území MČ Praha 5.
  • Využití volného času pro seniory a zdravotně postižené.
Lukáš Havel, lukas.havel@praha5.cz; 257 000 547
Lukáš Langer, lukas.langer@praha5.cz, 257 000 943

·         Odbor školství

  • Dotační program v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2023.

Petr Klema, petr.klema@praha5.cz; 257 000 309

·         Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

  • Podpora protidrogové politiky.
  • Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 5 – Aktivní dětství.
  • Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 5 – Spokojené stáří.
  • Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 5 – Život bez bariér.
  • Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti.

Bc. Iveta Miklasová, iveta.miklasova@praha5.cz; 257 000 472

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě