Co mám dělat, když mám vážně nemocnou maminku, která je hospitalizovaná v nemocnici a nemůže si přebírat svůj důchod?

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění lze podat v případech, kdy oprávněný příjemce důchodu není schopen pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav přebírat svůj důchod, účelně s ním nakládat nebo není schopen se podepsat. V případě hospitalizace příjemce důchodu doporučujeme konzultovat situaci nejprve se sociální pracovnicí nemocnice. Žádost se podává na obecním úřadě v místě trvalého bydliště příjemce důchodu. Pokud  není schopen vyjádřit ani  svůj souhlas s ustanovením zvláštního příjemce důchodu, je nutné mu zároveň ustanovit opatrovníka pro správní řízení v této věci. Opatrovník nemůže být současně ustanoven zvláštním příjemcem důchodu oprávněné osoby.

Žádost podává: osoba, která chce být zvláštním příjemcem důchodu oprávněného

K žádosti je třeba předložit:

potvrzení ošetřujícího lékaře na formuláři, který je přílohou žádosti

občanské průkazy oprávněného příjemce důchodu a žadatele o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

potvrzení o výši a druhu důchodu nebo doklad o tom, kým je dávka důchodového pojištění vyplácena

Má-li příjemce důchodu trvalý pobyt na naší městské části, žádost vyřizuje:

ÚMČ Praha 5, nám. 14. října č. 4, Praha 5, odbor sociální problematiky a prevence kriminality, oddělení soc. péče a rozvoje soc. služeb, 2.p., č. dv. 223. Zde jsou k vyzvednutí příslušné formuláře nebo jsou v elektronické podobě na webových stránkách www.praha5.cz, formuláře ke stažení, odbor sociální problematiky a prevence kriminality.

Úřední hodiny: pondělí 8.00 – 18.00 hod., středa 8.00 – 18.00 hod.