Nezaplatili jste místní poplatek ve stanovené lhůtě? Do konce září ho můžete uhradit bez sankcí

O neuplatnění sankcí za poplatky za psa, za užívání veřejného prostranství a pobytové poplatky, neuhrazené do určité doby po lhůtě splatnosti, maximálně však do 30. září 2020, jejich navýšením, rozhodl správce poplatků, Úřad MČ Praha 5. Stalo se tak v reakci na vyhlášení nouzového stavu na území ČR a na negativní dopady do ekonomické sféry občanů žijících a podnikajících na území MČ Praha 5

Rozhodnutí se nevztahuje na poplatníky, kteří nezaplatili místní poplatky ve lhůtě splatnosti před 31. 12. 2019. Těm budou zaslány Platební výměry a správce poplatku bude tyto místní poplatky vymáhat a navyšovat o 100 %.

Celé znění Informace o neuplatnění sankcí za nezaplacení místního poplatku naleznete v příloze.

Přílohy ke stažení