Zvýšení kybernetické bezpečnosti v MČ Praha 5

12/02/2024

Úřad městské části Praha 5, získal dotaci v rámci projektů z 10. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 eGovernment a kybernetická bezpečnost – SC 1.1 (VRR) na projekt s názvem „Zvýšení kybernetické bezpečnosti úřadu městské části Praha 5 a právních subjektů zřizovaných a založených městkou částí“.

Cílem projektu, který je spolufinancován Evropskou unií, je zajištění technických bezpečnostních opatření v rámci kybernetické bezpečnosti Úřadu městské části Praha 5 a právních subjektů zřizovaných městskou částí.

V rámci projektu realizovaného od července 2022 do září 2025 dojde k zajištění technických bezpečnostních opatření a zvýšení bezpečnosti komunikačních sítí Městské části Praha 5 a právních subjektů zřizovaných městskou částí, a to prostřednictvím následujících dílčích cílů:

  • zvýšení fyzické bezpečnosti,
  • zlepšení řízení přístupových oprávnění,
  • zvýšení ochrany před škodlivým kódem,
  • zaznamenávání událostí informačního a komunikačního systému,
  • posílení detekce kybernetických bezpečnostních událostí a rozšíření jejich sběru
  • v neposlední řadě zlepšení zajištění dostupnosti informací.

Výše uvedené cíle umožní Úřadu městské části Praha 5 plnohodnotné zajištění poskytování služeb veřejné správy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě