Časopis Priorita 12/2023

05/12/2023
Další vydání časopisu PRIORITA, informačního zpravodaje Státního fondu životního prostředí ČR, právě vyšlo. Vybíráme z obsahu: Startuje...

MŽP, OPŽP – Protipovodňová opatření

05/12/2023
Výzva je určena pro realizaci přírodě blízkých a protipovodňových opatření. Výzva zahrnuje podporu přírodě blízkých opatření...

MŽP, OPŽP – Třídící linky

05/12/2023
Výzva podpoří třídící systémy pro separaci odpadů. Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně...

MŽP, OP ŽP – Chemická recyklace odpadů

05/12/2023
Nová výzva z OP ŽP podporuje budování a modernizaci zařízení pro chemickou recyklaci odpadů. Podpora přechodu na oběhové...

MŽP, OPŽP – Veřejná zeleň, eliminace odvodňovacích zařízení v krajině

05/12/2023
Výzva je určena pro projekty revitalizace sídelní zeleně prostřednictvím zachování, obnovy či zvyšování počtu a rozlohy ploch...

MPSV, NPO – Budování kapacit dětských skupin

05/12/2023
Výzva MPSV z Národního plánu obnovy je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou...

MPSV, NPO – Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče

05/12/2023
Pro služby sociální péče bude podporován nákup a rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří...

MVČR, NPO – Kybernetická bezpečnost pro obce

05/12/2023
Technická a organizační opatření směřující k zajištění kybernetické bezpečnosti informačních systémů viz níže uvedené podporované aktivity. Obecně...

MPSV, NPO, Výzva 31_22_004 – Podpora adaptace stávajících dětských skupin

05/12/2023
Výzva se zaměřuje na podporu evidovaných poskytovatelů služby péče o dítě v DS5 s cílem umožnit provozovatelům splnění nových požadavků...

Listopadová Priorita o pasivních školách a školkách

05/12/2023
Další vydání časopisu PRIORITA, informačního zpravodaje Státního fondu životního prostředí ČR, právě vyšlo. Poradí jak...

MMR ČR vyhlásilo novou výzvu v rámci IROP

05/12/2023
Výzva se zaměřuje zejména na revitalizaci náměstí a ulic – výsadba stromů, pokládka zasakovací dlažby, umístění mlhoviště či kašny,...

MČ PRAHA 5 má dárek nejen pro děti – pexeso

30/10/2023
MČ Praha 5 připravila pro děti základních a mateřských škol, ale i jejich kamarády, v rámci projektu Ministerstva...

MPSV ČR, OPZ+, Výzva 070 – Inkubační fáze šíření

24/10/2023
Máte ověřeno, že Váš způsob práce, či to, jak pomáháte klientům, opravdu funguje? Chtěli byste Vaše...

MŽP, NPŽP, Výzva 09/2023 – Vodovody a úpravny vody

24/10/2023
MŽP, NPŽP, Výzva 09/2023 – Vodovody a úpravny vody Podpora z NPŽP je zaměřená na výstavbu vodovodů včetně...

MPSV, NPO, Výzva 31 – Budování kapacit dětských skupin (31_22_045)

24/10/2023
MPSV, NPO, Výzva 31 – Budování kapacit dětských skupin (31_22_045) Výzva MPSV z Národního plánu obnovy...

MPSV ČR, OPZ+, Výzva 057 – Sociální inovace pro budoucnost

24/10/2023
Dokážete se dostat hlouběji pod povrch zásadních sociálních problémů a jejich příčin? Vnímáte problémy v širších souvislostech? Chcete...

MPSV ČR, OPZ+, Výzva 051 – Realizační fáze vývoje řešení

24/10/2023
Přicházíte se skutečným problémem některé z cílových skupin, který umíte dobře podložit daty a evidencí?  Problém negativně ovlivňuje...

MŽP, Modernizační fond, Výzva 03/2023 ENERGov – Efektivní výstavba škol

24/10/2023
Nově vypsaná výzva z Modernizačního fondu pro podporu efektivní výstavby budov mateřských, základních a středních škol v pasivním...

MŽP, Modernizační fond, Výzva 02/2023 ENERGov – Energetické úspory památkově chráněných budov

24/10/2023
Z nové výzvy Modernizačního fondu lze čerpat podporu na úsporná opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov veřejného...

MŽP, NPŽP, Výzva 06/2023 – Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

24/10/2023
Cílem výzvy je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě