Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1. července 2018

11/06/2018

MČ Praha 5 rozšířila od 12. března oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel o dvě nové pracoviště, čímž s předstihem zareagovala na připravované legislativní změny na úseku občanských průkazů a cestovních pasů s účinností od 1. července 2018.

Informace ve vydávání občanských průkazů  a cestovních pasů od 1. července 2018 reflektují  novou právní úpravu na úsecích občanských průkazů a cestovních pasů. Přestože se nejedná o plošnou výměnu občanských průkazů, vzhledem k umístění úřadu MČ Praha 5 u „křižovatky Anděl“, radnice znovu očekává nárůstu počtu klientů oddělení, jak tomu bylo i v případě zrušení místní příslušnosti k podání žádosti o cestovní pas od 1.1.2016 o téměř 20 procent, ” připomíná  radní Jan Trojánek (ANO).

Radní pro oblast majetku a investic Martin Damašek (TOP 09) k tomu dodává, že kromě navýšení počtu pracovišť příslušného oddělení, „rozhodla radnice o vybudování nové moderní čekárny v přízemí radniční budovy Štefánikova, která občanům přinese důstojnou moderní zónu, přívětivou čekárnu, na jejíž přípravě se intenzivně pracuje“.

Většina klientů využívá pro vyřízení žádostí pouze dny pondělky a středy, proto znovu připomínáme, že oddělení má úřední hodiny i ve dnech úterý, čtvrtek a pátek.

  • Úřední hodiny a jejich omezení naleznete na:

https://www.praha5.cz/sekce/oddeleni-evidence-obyvatel-a-osobnich-dokladu/

  • Informace o změnách od 1. července 2018 naleznete také na:

https://www.praha5.cz/zmeny-ve-vydavani-obcanskych-prukazu-a-cestovnich-pasu-od-1-cervence-2018/

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě