Zlepšení dopravní situace v ul. Lumiérů

Dopravní komise se obrátila na OD MHMP a BESIP o prověření dopravní situace v ul. Lumiérů a návrh jejich řešení.

 

Znění petice a odpověď v příloze

Přílohy ke stažení