Změna dopravního značení v ul Franty Kocourka
20/04/2011
Změna dopravního režimu v ul. Radlické a to v úseku pod Brentovou – Dobříšská, zákaz vjezdu do ul....
Snížení hlukové zátěže z provádění stavby byt. domu Pod Cibulkou
20/04/2011
Stavebník postupoval dle zákona a další šetření bylo předáno na hygienickou stanici Znění petice a odpovědi v příloze
Za výměnu vedení Prahy 5
20/04/2011
RMČ a ZMČ P5 vzalo petici na vědomí   Znění petice a odpovědi v příloze
Změna dopravního značení v ul. K Závěrce
20/04/2011
Změna dopravního režimu v ul. Radlické a to v úseku pod Brentovou – Dobříšská, zákaz vjezdu do ul....
Změna dopravního režimu v ul. Nad Zámečnicí
20/04/2011
V ulici nad Zámečnicí byl odsouhlasen jednosměrný provoz   Znění petice a odpověď v příloze
Zlepšení dopravní situace v ul. Lumiérů
20/04/2011
Dopravní komise se obrátila na OD MHMP a BESIP o prověření dopravní situace v ul. Lumiérů a návrh jejich řešení.   Znění...
Zpomalení rychlosti v ul. Pod Kesnerkou
20/04/2011
Změna dopravního režimu v ul. Radlické a to v úseku pod Brentovou – Dobříšská, zákaz vjezdu do ul....
Nesouhlas s provozováním kontaktního centra Sananim
20/04/2011
MČ Praha 5 vstoupila v jednání se zástupci sdružení za účelem výměny stávajícího nebytového prostoru za vhodnější nemovitost...
Přehled petic 2010
18/04/2011
Přehled petic 2010 v příloze

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě