Životní situace

ŽÚ – Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční FO – občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska)