Životní situace

Vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)